CAMS

Koperniko atmosferos stebėjimo tarnyba (CAMS) teikia nuolatinius duomenis ir informaciją apie atmosferos sudėtį. CAMS teikia šias paslaugas: globalios atmosferos sudėties realaus laiko kasdieninę analizę ir prognozes; nuoseklius daugiamečius atmosferos sudėties duomenis (su užšalimo modeliu/asimiliacine sistema); Europos oro kokybės kasdienines realaus laiko analizes bei prognozę panaudojant ansamblinę kelių modelių sistemą ir kt.

Plačiau apie rėmėją
 Gamtos tyrimų centras

Gamtos tyrimų centras Lietuvoje atsakingas už biomedicininių ir fizinių mokslų sričių mokslinių tyrimų vystymą ir eksperimentinę plėtrą. Centre vykdomi moksliniai tyrimai, užtikrina šalies kompetenciją darnaus vystymosi ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymo klausimais.  Šiame centre yra koordinuojama ilgalaikė gyvosios ir negyvosios gamtos mokslinių tyrimų veikla, teikiamos paslaugos verslui ir ūkio subjektams.

Plačiau apie rėmėją
 Klaipėdos jūrininkų ligoninė

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė – tai sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti daugiaprofilinę skubią ir planinę medicinos pagalbą Vakarų Lietuvos gyventojams. Jos tikslas – diagnozuoti ligas, gydyti ir slaugyti pacientus mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstais metodais, saugiai, pacientui prieinamu, lygiateisišku, efektyviu, atitinkančiu kokybės standartus būdu.

Plačiau apie rėmėją
 Šiaulių ligoninė

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė tai – didžiausias ir moderniausias Šiaurės Lietuvos sveikatos paslaugų centras, kuriame gali būti teikiamos paslaugos visos Lietuvos, kartais – ir užsienio šalių gyventojams. Daugiaprofilinėje gydymo įstaigoje teikiamos nuo pirminės sveikatos priežiūros iki aukščiausio lygio specializuotų gydymo, diagnostikos paslaugų. Ligoninė yra gydytojų ir slaugos specialistų rengimo bazė.

Plačiau apie rėmėją