Realaus laiko žiedadulkių matavimai Šiauliuose


Grafikas rodo, kiek žiedadulkių buvo ore nurodytą valandą.  Informacija gaunama iš vienintelės Pabaltijyje stotelės, kuri įrengta Šiaulių universitete. Stotelėje veikiantis prietaisas naudoja fluorescencijos ir lazerio technologijas, kurios leidžia automatiškai atpažinti ore sklandančias žiedadulkes. Tai vienintelė galimybė sužinoti realų žiedadulkių kiekį ore esamuoju laiku. Rezultatai yra patikimi, nes gauti mokslinių tyrimų pagrindu. Šiaulių universiteto aerobiologai įgyvendina projektą 09.3.3-LMT-K-712-01-0066 Inovatyvi ore pasklidusių žiedadulkių atpažinimo realiame laike ir žiedadulkių prognozių modeliavimo sistema (REALTIME). Šis mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Dirbdami tarptautinėje-tarpdisciplinėje komandoje siekiame sukurti oru plintančių alergeninių žiedadulkių identifikavimo skaitmeninę biblioteką, skirtą matavimams realiu laiku, ir panaudoti duomenis SILAM prognozių modelyje.