Mēs esam starptautiskā zinātnieku komanda no Latvijas Universitātes,  Viļņas Universitātes Šauļu akadēmija (Lietuvā), Somijas Meteoroloģijas Institūta (Somijā), Vīnes Medicīnas Universitātes (Austrijā), kura strādā aerobioloģijas jomā.  Mēs nodarbojamies ar aeroalergēnu ( pamatā – putekšņu) izkliedes pētījumiem un to ietekmi uz cilvēku organismu vairāk kā 10 gadus.  Strādājot kopā, mēs radījām Personalizēto Alerģijas Simptomu Prognozēšanas Sistēmu (Personalized Allergy Symptoms Forecasting System) – PASYFO. Šī sistēma ir iekļauta Kopernika Atmosfēras Monitoringa Servisā (Copernicus Atmospheric Monitoring Service) CAMS.

PASYFO aktivitātes, tajā skaitā, sistēmas testēšana,  prasa brīvprātīgo, alerģijai pakļauto cilvēku  iesaistīšanu. Šī ir unikālā iespēja ikvienam iesaistīties inovatīvā,  zinātniskā rīka izveidē.

Jā vēlaties piedalīties, lūdzu, rakstiet: pasyfo@lu.lv

  • Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu Fakultāte (LU GZZF) koordinē aerobioloģiskos (putekšņu) pētījumus Latvijā sākot ar 2003. gadu.  LU ĢZZF ietilpst Eiropas Aeroalergēnu tīklā (European Aeroallergen Network) ar kopējo aeroalergēnu datubāzi visai Eiropai,   Starptautiskā Aerobiology Asociācijā (International Association for Aerobiology),  Eiropas Aerobioloģijas Asociācijā (European  Aerobiology Society).  Starptautiskā līmenī sertificēti speciālisti regulāri pilnveido savas zināšanas, veic pētījumus pēc augstākiem Eiropas standartiem, sākot ar 2012. gadu cieši sadarbojoties ar Somijas Meteoroloģijas Institūta zinātniekiem izstrādā pasaules līmeņa prognostiskus modeļus, kas jau šobrīd tiek izmantoti Kopernika Atmosfēras Monitoringa Servisā CAMS.

  • Viļņas Universitātes Šauļu akadēmija koordinē putekšņu un sporu monitoringu Lietuvā sākot ar 2003. gadu.  Pētījumi notiek atbilstoši starptautiskiem aerobioloģias standartiem un  visi iesaistītie pētnieki ir starptautiski sertificēti Eiropas Aerobioloģijas Asociācijā (EAS).   Zinātnieki aktīvi piedalās aerobioloģijas attīstībā gan veicot putekšņu monitoringu, gan iesaistoties  mācību procesā – organizējot kursus un seminārus. Kopš 2016. gada Lietuva ir Eiropas Aerobioloģijas Asociācijas prezidentējošā valsts.

  • Somijas Meteoroloģijas Institūta zinātniskā komanda ir reģionālā deterministiskā modeļa  SILAM (System for Integrated modeLling of Atmospheric coMposition) dibinātāji .  Modelis ir veidots globālā un reģionālā mēroga gaisa kvalitātes novērtēšanai un prognozēšanai. Modelis ir pielāgots putekšņu  pārneses prognozēšanai līdz reģionālam mērogam.

  • Vīnes Medicīnas Universitāte  darba grupa ir atbildīga par Eiropas līmeņa Putekšņu Dienasgrāmatu, kas ir izstrādāta lai apvienotu informāciju par putekšņu daudzumu un alerģisko cilvēku simptomiem.  Zinātnieku grupa koordinē Eiropas Aeroalergēnu tīklu, kur tiek  regulāri iesūtīta informācija no katra Eiropas novērojumu punkta.  Dati tiek izmantoti klīniskajos pētījumos un prognožu sastādīšanā