Tiek veikti regulāri aeroalergēnu pētījumi gaisā, sadarbojoties Latvijas un ārzemju speciālistiem.

Eiropā ir nodibināts Eiropas Aeroalergēnu tīkls vienotas datubāzes izveidei un pētījumu standartu ieviešanai.  Latvija ir iesaistīta aerobioloģijas pētījumos sākot ar 2003.gadu.

Īstenotie projekti ir saistīti ar putekšņu izmaiņu pētījumiem telpā un laikā, to prognozēšanu, modelēšanu un  ietekmi uz cilvēku veselību.