Putekšņi ir nopietns alerģijas izraisītājs Eiropā. Viennozīmīgi, tiem piemīt daudz vērtīgu īpašību – putekšņus izmanto par uztura bagātinātāju to īpašā sastāva dēļ. Putekšņus lietojot uzturā tiek stiprināta imunitāte. Tajā pat laikā, to olbaltumvielu sastāvā ir alergēni, kas nonākot uz cilvēka gļotādas negatīvi ietekmē daudzu veselību.

Putekšņi ir daļa no auga –  vīrišķās dzimumšūnas, kurai nonākot uz zieda drīksnas veidojas sēkla un augs vairojas.  Augi, kuri tiek apputeksnēti ar vēju, ir tendēti ražot lielus putekšņu apjomus, lai palielinātu apputeksnēšanas iespējamību, tādējādi nodrošinot auga vairošanos.  Tieši šo augu putekšņi visbiežāk izraisa negatīvās reakcijas.

Gada laikā  Latvijā ir novērojami ap 35-40 dažādi putekšņu veidi, kas dažādi ietekmē cilvēku veselību. Alerģiskās reakcijas stiprums ir atkarīgs no putekšņu sastāva. Tā,  Eiropas līmenī, par bīstamāko alerģijas izraisīšanā ir uzskatāmi augu putekšņi ar alerģisko pakāpi “5” un par nekaitīgu “0”. Latvijā šīs sadalījums ir sekojošs”:

“5” ir bērzam, graudzālēm, ambrozijai
“4” – vībotnei
“3” – lazdai, alksnim, osim, ozolan, skābardim, ceļtekai
“2” – apsei/papelei, dižskabārdim, skābenei
“1” – Īvei, liepai, kļavai, ievai, zirgkastaņai
“0” – Eglei, priedei, lapeglei

Ir novērots, ka pēdējos gados putekšņu ziedēšana sākas ātrāk un (vairākiem augiem) turpinās ilgāk.

 

 

 

 

 

 

Tabulā ir redzams vidējās putekšņu sezonas kopsavilkums.

Daži no augiem pārstāvēti ar daudzām sugām, tāpēc tos novēro un aprakstu ģints vai dzimtas līmenī. Piemērām, graudzāļu sezona ir gara, jo tas ir saistīts ar >120 graudzāļu sugu ziedēšanu Latvijā.

Latvijā, putekšņu monitoringu regulāri veic Latvijas Universitāte Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (LU ĢZZF),  izmantojot speciālu uztvērēju. Pētījuma metodes tiek izmantotas atbilstoši Starptautiskās Aerobioloģijas Asociācijas (International Association for Aerobiology) prasībām.  LU ĢZZF monitoringa stacija ir viena no Eiropas Aeroalergēnu tīkla (European Aeroallergen Network) stacijām.  Putekšņu daudzums gaisā tiek analizēts zinātnes  un aeroalergēnu monitorēšanas nolūkos.

Putekšņu prognozes tiek nodrošinātas ar  SILAM (System for Integrated modeLling of Atmospheric coMposition)  un MACC (Monitoring Atmospheric Composition and Climate) prognostiskajiem modeļiem.