PASYFO paslaugų naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

Žemiau aprašytos mūsų sukurtos PASYFO mobiliosios programėlės (pasisiųskite Android ar iOS) bendros naudojimo sąlygos ir duomenų saugumo patvirtinimas (toliau – Sąlygos).

PASYFO mobilioji programėlė sukurta Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, Vienos medicinos universiteto, Latvijos universiteto ir Suomijos meteorologijos instituto mokslininkų grupės iniciatyva.

PASYFO yra finansuojamas kaip Europos Sąjungos Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro įgyvendinamas Copernicus atmosferos stebėjimo tarnybos (CAMS) paslaugų naudojimo atvejis. CAMS teikiama žiedadulkių prognozių informaciją (indėlis į PASYFO) galima laisvai naudoti be jokių apribojimų. Asmeninė ir su sveikata susijusi informacija, kuri naudojama teikiant PASYFO paslaugą, yra apsaugota ir neplatinama jokiomis aplinkybėmis.

Mes nesuteikiame prieigos prie asmeninių, anoniminių ar kitų duomenų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims.

Pateikta informacija jokiu būdu nepakeičia profesionalių alergologo konsultacijų ar gydytojo paskirto gydymo. Mes prašome visų vartotojų, turinčių sveikatos problemų, konsultuotis su gydytojais-specialistais. Jei turite klausimų apie savo sveikatą, primygtinai patariame konsultuotis su gydytoju, o ne savavališkai pradėti keisti gydymą ar jį nutraukti. Mobiliosios programėlės turinys negali ir neturi būti naudojamas siekiant nustatyti diagnozę, parinkti gydymą ar jį nutraukti.

Taikymo sritis

Visas paslaugas ar pasiūlymus, kuriuos rasite tinklalapyje (http://pasyfo.lt) ir PASYFO mobiliojoje programėlėje, teikiame remdamiesi šiomis Sąlygomis. Priimdamas ir (arba) naudodamasis paslaugomis, vartotojas sutinka su aprašytomis Sąlygomis.

Paslaugos

Mes visas paslaugas teikiame pagal turimas technines, ekonomines, operacines ir organizacines galimybes. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokį sutrikimą, delsimą, duomenų ištrynimą, klaidingą perdavimą, susijusį su paslaugų naudojimu.

Vartotojas supranta, kad siūlomos paslaugos gali būti teikiamos taip pat naudojant trečiųjų šalių tinklo operatorius. Todėl paslaugų prieinamumas priklauso nuo išorinių tinklo paslaugų operatorių techninio aprūpinimo. Mes neprisiimame įsipareigojimų, jog siūlomos paslaugos nesutriks ir internete bus prieinamos bet kuriuo paros metu. Vartotojas žino, kad mes neturime jokios įtakos duomenų gavimui internetu, perdavimo spartai ir prieigai prie tinklo.

 Mes turime teisę laikinai sustabdyti paslaugas dėl vidinių priežasčių, pavyzdžiui, priežiūros ir aptarnavimo tikslais. Laikinas paslaugų teikimo apribojimas gali atsirasti dėl nenugalimų jėgų (force majeure) aplinkybių, streiko, lokauto ir administracijos įsakymų, taip pat dėl techninių įrenginių ar operacijų tobulinimo (pvz., priežiūros, remonto darbų, kt.). Susiklosčius minėtoms aplinkybėms ar įvykus kitiems atvejams, vartotojas neturi teisės pareikšti jokių pretenzijų.

Vartotojai turi teisę naudotis mūsų paslaugomis savo paties rizika bei išlaidomis ir kartu sutinka naudotis paslaugomis pagal teisines nuostatas, pirmiausia susilaikant nuo bet kokio netinkamo paslaugų naudojimo.

Kadangi paslaugos teikiamos nemokamai, mes, iš anksto pranešę, pasiliekame teisę bet kuriuo metu paslaugas apmokestinti. Bet kuriuo atveju mes neįsipareigojame paslaugas teikti nemokamai.

Naudojimasis paslauga nesukuria sutartimi ryšių ir ar įsipareigojimo konsultuoti. Dėl šios priežasties jokie sutarčių ar tariamų sutarčių reikalavimai mums nėra taikomi.

Duomenų privatumo patvirtinimas

Siekdami tikslo vartotojui suteikti prieigą prie paslaugų ir galimybę naudotis paslaugomis, registracijos metu mes renkame ir tvarkome tokius vartotojo asmeninius duomenis: lytis, amžiaus grupė, gimimo mėnuo, el. pašto adresas, vietovė, simptomų bei su sveikata susijusių nusiskundimų duomenys. Registruodamiesi ir pateikdami nurodytus asmeninius duomenis, sutinkate, kad Jūsų pateikti duomenys būtų naudojami pagal nurodytus tikslus. Bet kokie duomenys, kuriuos vartotojas įvedė į PASYFO mobiliąją programėlę ir (arba) skundai, kurie stebimi programėlėje, yra anonimiški ir vertinami statistiškai bei naudojami moksliniams tikslams ir teikiamoms paslaugoms tobulinti. Vartotojui naudinga nurodyti savo vietovę, nes tam tikrų paslaugų teikimas įmanomas tik tais atvejais, kai žinoma vartotojo buvimo vieta.Tai vienintelis būdas pateikti asmeniškai vartotojui naudingą informaciją. Šiuo tikslu vartotojas gali pasirinkti tarp dviejų galimybių, t. y. įvesti pašto kodą asmeniškai arba aktyvuoti mobiliosios vietovės nurodymo paslaugą. Vietos nurodymas naudojamas tik personalinei alergijos simptomų prognozei pateikti, statistiniams vertinimams ir mokslo klausimams, tačiau visais atvejais išlaikant duomenų anonimiškumą. Aš žinau, kad bet kuriuo metu galiu elektroniniu paštu: pasyfo@sa.vu.lt atšaukti savo sutikimą tvarkyti mano asmeninius duomenis, tada mano asmeniniai duomenys bus ištrinti ir vartotojo prieiga panaikinta. Mes nesuteikiame jūsų asmeninių duomenų trečiosioms šalims. Mes labai atsakingai saugome asmens duomenis ir informaciją, kurią vartotojas pateikia neleisdamas trečiosios šalies prieigos. Mes imamės visų priemonių asmens duomenų privatumui užtikrinti.

Mūsų mobiliosios programėlės paslaugų naudojimas

Be mūsų paslaugų internete (http://pasyfo.lt), mes teikiame PASYFO mobiliąją programėlę, kurią galite atsisiųsti į savo mobilųjį įrenginį. Išskyrus skyriuje Duomenų privatumo patvirtinimas nurodytus duomenis, papildomi asmens duomenys tvarkomi taip, kaip aprašyta toliau:

  • Programėlei atsisiųsti reikalinga informacija perduodama atitinkamai programėlių parduotuvei (pvz., „Google Play“, „Apple iTunes“), t. y. perduodamas vartotojo vardas, el. pašto adresas, jūsų paskyroje esantis kliento numeris, atsisiuntimo laikas, mokėjimo informacija, jei tokia yra, ir atskiras įrenginio identifikavimo numeris. Mes neturime jokios įtakos minėtam duomenų rinkimui ir už šį duomenų rinkimą neatsakome.
  • Kai naudojatės programėle, mes renkame ir tvarkome papildomus asmens duomenis, t. y. unikalų galutinį vartotojo įrenginio numerį, vadinamą IMEI. Tai darome siekdami, kad programėlė veiktų sklandžiai.
  • Naudodamiesi paslaugomis sutinkate, kad mes duomenis naudosime anksčiau nurodytiems tikslams. Duomenų apdorojimo tikslas yra pagerinti paslaugas ir padėti asmenims, kenčiantiems dėl žiedadulkių alergenų sukeltos alergijos. Vartotojai, teikdami savo duomenis, įneša vertingą indėlį į mokslinius tyrimus ir apie tai turėtų žinoti.
  • Aš žinau, kad bet kuriuo metu galiu elektroniniu paštu: pasyfo@sa.vu.lt atšaukti savo sutikimą tvarkyti mano asmeninius duomenis, tada mano asmeniniai duomenys bus ištrinti ir vartotojo prieiga panaikinta.

Nuorodos

Trečiosios šalies teikiamos ar naudojamos interneto svetainės integracija į mūsų interneto svetainę nėra rekomendacija ar garantija dėl šioje svetainėje teikiamo turinio, ypač kai tai susiję su ten siūlomomis prekėmis bei paslaugomis. Nuorodos, kurias mes pateikiame, bet jų neadministruojame, turėtų būti traktuojamos kaip paslauga vartotojams, suteikianti prieigą prie tokių tinklalapių. Mes neprisiimame jokių garantijų ir (ar) atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių turinį.

Garantija / atsakomybė

Skirtingų šalių mokslininkai (duomenų savininkų) žiedadulkių sklaidos ore duomenis nemokamai teikia į EAN (Europos aeroalergenų tinklo) duomenų bazę. Duomenys yra naudingi tiems, kurie kenčia nuo žiedadulkių sukeltos alergijos, o sukurta prieiga leidžia naudotis šia duomenų baze. Vartotojai neturi teisės peržiūrėti skaitmeninių duomenų ar nuolat gauti tokius duomenis. Duomenų savininkai pasilieka teisę bet kada nutraukti savo paslaugas, nenurodydami priežasčių.

Žiedadulkių apkrovos kreivės atspindi žiedadulkių skaičių ore per parą, kaip vidutinę to regiono vertę, skirtą naudotojams, atsižvelgiant į jų buvimo vietą tą dieną. Kadangi ore esančių žiedadulkių vertinimas dažniausiai atliekamas kartą per savaitę mikroskopu, tai žiedadulkių skaičius niekada negali atspindėti tikslios dienos vertės. Duomenys iš skirtingų šalių mokslininkų pateikiami skirtingu paros laiku ir skirtingais intervalais. Kad būtų užtikrintas didžiausias tikslumas, duomenys EAN bazėje atnaujinami kelis kartus per dieną.

Suomijos meteorologijos instituto SILAM modelio pagrindas yra naudojamas personalinių alergijos simptomų prognozių apskaičiavimui.

Mūsų siūlomos paslaugos nėra sukurtos individualiems poreikiams ir reikalavimams tenkinti, bet skirtos plačiajai visuomenei. Mes atrenkame siūlomas paslaugas (įskaitant informaciją), bet negalime prisiimti jokios garantijos ir (arba) atsakomybės už siūlomų paslaugų (įskaitant informaciją) teisingumą, aktualumą, išsamumą ir jų konkretų naudingumą ar patogumą. Ypač gali skirtis žiedadulkių apkrova, kuri priklauso nuo oro sąlygų (pvz., vėjo, kritulių, mikroklimato veiksnių) ir vietos ypatybių (pvz., augalijos sudėties), taip pat gali nukrypti ir prognozės. Nei prognozės, nei žiedadulkių apkrova žinoma nebetinka, jei keičiasi vartotojo vieta. Prisiminkite, kad maksimaliai tiksli asmeninė informacija yra gaunama tik tada, kai vartotojas pateikia tikslius duomenis. Visada naudingiau ieškoti konkrečiam asmeniui parengtos informacijos, nei naudotis bendrai teikiamąją.

Bet koks turinys, interaktyvūs moduliai ir paslaugos jokiu būdu nėra medicininiai patarimai, individualios nuotolinio diagnozavimo ar terapijos rekomendacijos ir negali pakeisti profesionalių patarimų ar gydymo, kurį skiria kvalifikuoti gydytojai. Todėl mes neprisiimame atsakomybės už siūlomas paslaugas ir (ar) informaciją.

Naudojimo teisės

Mes siekiame visuose leidiniuose gerbti grafikų, garso dokumentų, vaizdo įrašų sekų ir tekstų autoriaus teises ir naudoti pačių sukurtus arba nelicencijuotus grafikus, garso dokumentus, vaizdo įrašų sekas, tekstus.

Visiems prekių ženklams, nurodytiems paslaugose ir kuriuos gali saugoti trečiosios šalys, be apribojimų taikomos prekių ženklų autorių teisės ir atitinkamo registruoto savininko nuosavybės teisės. Vien pats paminėjimas neleidžia daryti išvados, kad prekių ženklas nėra apsaugotas trečiųjų šalių autorių teisių.

Visos teikiamos mūsų paslaugos, ypač informacija, duomenys, tekstai, paveikslėliai, grafikai ir pan., gali būti naudojami tik privačiais, nekomerciniais tikslais, ir mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atšaukti suteiktas teises. Mūsų paslaugų komercinis naudojimas bet kokio pobūdžio paslaugoms yra draudžiamas.

Teisinė vieta / vykdymo vieta / taikoma teisė

Ginčai ar nesutarimai derybose sprendžiami imantis priemonių taikiai juos sureguliuoti. Nepavykus taikiai išspręsti ginčų, visi tokie ginčai ir nesutarimai yra nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

Visų reikalavimų ir pareigų vykdymo vieta yra Vilniaus universiteto Šiaulių akademija.

Kitos sąlygos

Atskirų Sąlygų nuostatų negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos likusių nuostatų teisiniam veiksmingumui; tokiu atveju tos nuostatos, kurios yra teisiškai veiksmingos ir arčiausiai PASYFO produktų tikslo, laikomos sutartomis. Jei reikia Sąlygų rašytinės formos, pakanka informuoti elektroniniu paštu, kad šis reikalavimas būtų patenkintas. Bet kokie nukrypimai nuo šių Sąlygų normų turi būti iš anksto suderinti ir iš paslaugų teikėjo gautas sutikimas.